Co wpływa na skłonność do uzależnienia od Internetu?

anonimowość w internecieOsoby, które uczestniczą w debacie na temat uzależnień często zastanawiają się nad tym, kto jest w szczególny sposób podatny na takie zjawisko. Oczywiście, nie można utrzymywać, że Internet sam w sobie jest uzależniający albo zły. Cechy te są charakterystyczne przede wszystkim dla jego użytkowania. Oczywiście, nie oznacza to, że nie można wskazać kilku czynników sprzyjających patologii związanej z korzystaniem z Internetu tym bardziej, że dziś dostęp do Internetu jest nie tylko coraz bardziej powszechny, ale również finansowany tak przez instytucje państwowe, jak i te, których zadaniem jest promocja działalności edukacyjnej. Czynnikiem sprzyjającym uzależnieniu często okazuje się być anonimowość. Choć najczęściej jest ona jedynie pozorna nie można nie zgodzić się z tym, że sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i pozwala na swego rodzaju ucieczkę od rzeczywistości, która nie zawsze jest prosta.

Innym atutem Internetu jest to, że gdy mówimy o interakcjach wirtualnych nie możemy zapominać o tym, że są one wolne od ograniczeń przestrzennych. Nie ogranicza też status społeczny, łatwiejsze jest zatem zarówno ich nawiązywanie, jak i utrzymywanie. Analizując cechy charakterystyczne dla Internetu warto zwrócić uwagę i na to, co często określa się mianem jego właściwości gratyfikacyjnych. Nie można nie zgodzić się z tym, że jest ich wiele, Internet umożliwia bowiem stworzenie poczucia przynależności do wirtualnej społeczności, uzyskiwanie potrzebnych nam w danym momencie informacji, zdobywanie doświadczeń estetycznych, możliwość nie tylko oszczędzania, ale nawet zarabiania pieniędzy, poprawę osobistego statusu, szansę na podtrzymywanie relacji interpersonalnych, a także rozrywkę. Badania potwierdzają przy tym, że to nie kobiety, ale mężczyźni mają większy problem z nadmiernym zaangażowaniem w wirtualny świat.

wzorce korzystania z sieciO różnicach płciowych możemy mówić zresztą i wtedy, gdy analizujemy wzorce korzystania z Sieci. Panowie są zazwyczaj nastawieni na poszukiwanie informacji, choć wciągają ich również gry, wirtualny seks i pornografia. Panie szukają przede wszystkim wsparcia emocjonalnego i nowych przyjaźni, choć nie uciekają też przed możliwością filtrowania. Osoby uzależniona albo mające taką skłonność posiadają też pewne specyficzne schematy myślenia. Gdy odnosi się ono do własnej osoby jest to często obniżona samoocena i niskie poczucie własnej wartości, gdy zaś mówimy o sposobie postrzegania otoczenia częste jest myślenie czar no-białe. Uzależnieniu sprzyja też depresja, lęk, a także uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Nie bez znaczenia jest też niedojrzałość i niski stopień uspołecznienia, który utrudnia odwyk.